• با خرید اشتراک عضویت ویژه بصورت نامحدود از سایت دی ال گرافیک دانلود نمائید.
  • کلیه اطلاعات پرداخت ها، خرید ها و جزئیات عضویت ویژه در پیشخوان حساب کاربری شما موجود خواهد بود.
  • فرمت کلیه ی فایل طرح ها بصورت لایه باز و قابل ویرایش با نرم افزار فتوشاپ و یا دیگر نرم افزار های گرافیکی می باشند.
  • عضویت ویژه دی ال گرافیک به معنای دسترسی بدون قید و شرط به طرح ها و خدمات دی ال گرافیک در مدت زمان طرح اشتراکی است.

« شما مجاز به انتشار یا فروش اشتراک عضویت ویژه و طرح های دی ال گرافیک نیستید، فقط مجاز به چاپ و استفاده از طرح ها در آن واحد تجاری و یا بصورت شخصی می باشید. »

اشتراک عضویت ویژه برنزی
اشتراک
تومان ۹۹۰۰۰ ۱ ماه
نوع : نامحدود
دسترسی : همه طرح ها
مدت زمان : ۳۰ روز
ویژگی : دانلود
اشتراک عضویت ویژه نقره ای
اشتراک
تومان ۱۴۹۰۰۰ ۲ ماه
نوع : نامحدود
دسترسی : همه طرح ها
مدت زمان : ۶۰ روز
ویژگی : دانلود
اشتراک عضویت ویژه طلایی
اشتراک
تومان ۲۲۵۰۰۰ ۳ ماه
نوع : نامحدود
دسترسی : همه طرح ها
مدت زمان : ۹۰ روز
ویژگی : دانلود