خوشنویسی در تبلیغات

از دیر باز، ایرانیان به هنر خوشنویسی توجهی خاص داشته اند ومردم این سرزمین همواره کوشیده اند تا از این هنر در جهت زندگی بهتر استفاده کنند. کنده کاریهای زیبا بر روی ظروف و به کارگیری خط و خوشنویسی، در معماری و زیباسازی بناها و... نمایانگر آن است که ایرانیان، این هنر تزئینی را جزئی از زندگی خود به شمار...

ادامه

نکات مهم در تبلیغات

تبلیغات موثر امروزه صنعت تبلیغات درحالی ‌که پشتوانه‌ی قدرتمندی برای تضمین کیفیت ندارد!، انواع محصولات گوناگون را (ایجاد برندیگ) به دنیا معرفی می‌کند این نتایج از آزمایش هزاران آگهی تبلیغاتی طی چندین سال به دست آمده است. تجربه نشان داده‌ است، تنها یک سوم از تبلیغات عرضه‌شده واقعا به نتیجه می‌رسد و ب...

ادامه